Posred 'zaštićene zone' u Počitelju odobreno je podizanje betonskog mosta dugog jedan kilometar i visokog 85 metara...
U uređenim društvima predizborna kampanja počinje press-konferencijama, u BiH je 'najisplativije' krenuti skandalom...
Federalni premijer je podavno napravio previd, pa sad predsjednik bira koga će od dostavljene 'osmorke' smijeniti...
Na spiskovima najvećih plata nema privatnika, već su državni službenici, a ti bi spiskovi ukazali na njihove veze.
Politika koja se vodi u Mostaru na tragu je da obznani vlastitu nesposobnost.
U BiH svi uporno ponavljaju kako su ino ulaganja za nju spas, no ima i onih koji žele investicije, ne i investitore.
Oglasi