Emil Karamatić

Emil Karamatić, novinar i publicist, višegodišnji staž na Programu BH radija 1. Radi i surađuje sa mnogim medijima iz regije. Proglašen je novinarom godine 2013. u kategoriji radijskog novinarstva. Dobitnik je i UNICEFOV-e nagrade.

Piše: Emil Karamatić Tačno je da je Fidel iskorijenio nepismenost, ali isključivo po svojim pravilima i mjerilima.
Piše: Emil Karamatić Točno je da je Fidel iskorijenio nepismenost, ali isključivo po svojim pravilima i mjerilima.
Oglasi