Edin Subašić

Edin Subašić, rođen 1963. godine, diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Autor je analiza, komentara i kratke priče u dnevnim listovima i periodici. Sada je umirovljeni oficir nakon karijere u vojnoj obavještajnoj službi OS BiH.

Jedino što je sigurno, to je da se bh. lideri u svemu tome ništa ne pitaju.
Lijeve, građanske, tehnomenadžerske i druge nenacionalne partije svakako bi mogle osvojiti i efikasno vršiti vlast.
Vlasti RS-a onemogućavaju život Bošnjacima oko jezera Perućac, a sada planiraju objediniti NP Drina i NP Tara.
Jedan od ciljeva je bio da hidropotencijali postanu ratni plijen, pa tako Srbija danas duguje BiH 2,36 milijardi eura.
Brojni dokazi potvrđuju ključnu umiješanost Beograda u rat u BiH, prisustvo jedinica Vojske Jugoslavije, podršku za VRS.
Zašto političke elite u Bosni i Hercegovini ne koriste i odbijaju načine sprečavanja ulaska ilegalnih migranata?
Oglasi