Edin Subašić

Edin Subašić, rođen 1963. godine, diplomirao je književnost na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i magistrirao na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu u oblasti međunarodnih odnosa i diplomatije. Autor je analiza, komentara i kratke priče u dnevnim listovima i periodici. Sada je umirovljeni oficir nakon karijere u vojnoj obavještajnoj službi OS BiH.

Jedan od ciljeva je bio da hidropotencijali postanu ratni plijen, pa tako Srbija danas duguje BiH 2,36 milijardi eura.
Brojni dokazi potvrđuju ključnu umiješanost Beograda u rat u BiH, prisustvo jedinica Vojske Jugoslavije, podršku za VRS.
Zašto političke elite u Bosni i Hercegovini ne koriste i odbijaju načine sprečavanja ulaska ilegalnih migranata?
U nekoliko stranih ambasada u Sarajevu na snazi je ‛tihi alarm’ zbog Dodikovog ponašanja.
Ploča s natpisom 'Vojska Republike Srpske' na kasarni OSBiH Miloš Obilić na Palama ima najmanje tri dimenzije.....
Ako se radi formiranja vlasti pristane na IPAP umjesto MAP-a, to će značiti da BiH prelazi u zemlje koje ne žele u NATO.
Oglasi