Edib Smolo

Edib Smolo je doktorant, magistar ekonomije i teolog sa Međunarodnog islamskog univerziteta u Maleziji. Ekspert je za islamske finansije i bankarstvo. Pored velikog broja naučnih radova, autor je i knjige „Uvod u islamsku ekonomiju i finansije: teorija i praksa“ koja je objavljena 2013. godine.

Otišao sam na Zapad i vidio islam, ali ne i muslimane; Vratio sam se na istok i vidio muslimane, ali ne islam.
Oglasi