Građani ili potencijalni demonstranti ne vjeruju unaprijed u očekivani ishod, pa ih je vrlo teško motivirati i okupiti.
Piše:
Piše: Dean Skok - Ako bi se majkama sa djecom ukinula radna nedjelja, bila bi to diskriminacija onih koji nemaju djecu.
Piše:
Piše: Dean Skok - Može li se društvo mobilizirati do kritične mase i dati poruku korumpiranim elitama?
Piše:
Piše: Dean Skok - Sav besmisao mitomanije iz sportskih takmičenja razlog je da sport treba vratiti u njegove okvire.
Piše:
Piše: Dean Skok - U Hrvatskoj se ljudi i dan-danas dijele po liniji partizani-ustaše, lijevo-desno, sjever-jug, istok-...
Piše:
Često se spominje koliko je Hrvatska veoma bogata prirodnim resursima, "samo" bi se trebalo racionalnije upravljati...
Piše:
Oglasi