David A. Love

David A. Love je freelance novinar i komentator koji živi u Philadelphiji.

Bogata elita sve više priznaje kako je socioekonomski status quo u Sjedinjenim Američkim državama neodrživ.
Oglasi