David A. Love

David A. Love je freelance novinar i komentator koji živi u Philadelphiji.

Zakon protiv bojkota je posljednji pokušaj proizraelskog lobija da zabrani bilo kakve kritike Izraela u SAD-u.
Oglasi