Daniel Evrosimoski

Daniel Evrosimoski je diplomirani novinar iz Makedonije. Radio je na više nacionalnih i lokalnih medija u zemlji.

Bila je simbol studentskih protesta u Makedoniji prije dvije godine, a danas kaže da se stvari nisu promijenile nabolje.
Raste strah da se izmjenama zakona o abortusu ugrožava zdravlje žena i njihova prava u ovoj zemlji.
U romskoj općini Šuto Orizari u Skoplju uslovi života su teški, a neke trudnice zbog diskriminacije gube bebe.
Telefonski sistem 112 omogućio bi dragocjene sekunde u situacijama kad je u pitanju život ili smrt.
Stručnjaci kažu da je dio posljedica mogao biti spriječen, dok makedonske vlasti odbacuju odgovornost za tragediju.
Nakon katastrofalnih poplava, stanovnici skopskog naselja nemaju potrebne namirnice i sami čiste uništene domove.
Oglasi