Damir Nikšić

Damir Nikšić je angažirani umjetnik koji živi u Sarajevu i djeluje u regiji. Učestvovao je na brojnim izložbama u galerijama i muzejima savremene umjetnosti širom svijeta, između ostalih i u internacionalnoj sekciji 50. Bijenala u Veneciji. 

Oglasi