Dalibor Milas

Rođen 1986. u Mostaru. Teolog i društveni analitičar. Doktorand na Karl-Franzens-Universität u Grazu (Austrija). 

Piše: Dalibor Milas Ima jedna zanimljiva scena iz Isusova života. Dolazeći iz Jeruzalema u Jerihon, Isus je, kao i...
Ako ste se možda nekad našli u prostranoj šumi, mogli ste primijetiti da su korijenja svih mogućih drveća isprepletena.
Oglasi