Carly Krakow

Carly A. Krakow je autorica, istraživačica i aktivistica iz SAD-a.

Debata o američkom zidu na granici skreće pažnju s ozbiljnih kršenja ljudskih prava i kriminalizacije humanitarnog rada.
Oglasi