Ćamil Duraković

Ćamil Duraković rođen je 1979. godine u Srebrenici. Jedan je od preživjelih žrtava genocida koji su putem "Marša smrti" u julu mjesecu 1995. godine stigli do Tuzle. Nakon toga je sa svojom porodicom izbjegao u Sjedinjene Američke Države gdje je završio Fakultet pravosudne uprave i savjetne psihologije. U aprilu 2005. godine vratio se u Srebrenicu. Do 2008. godine je radio u Administrativnoj službi opštine Srebrenica, te kao savjetnik načelnika opštine za međunarodne odnose. Od 2008. godine je vršio funkciju zamjenika načelnika opštine Srebrenice sve do smrti načelnika Osmana Suljića u martu 2012. godine, kada je preuzeo njegovu dužnost. Na opštinskim izborima 2012. godine kao nezavisni kandidat izabran je za načelnika Srebrenice, a tu dužnost je obavljao do oktobra 2016. godine.

Piše: Ćamil Duraković Znam koliko je teško nekima voditi računa o tome da svaka njihova neodmjerena riječ i potez ima...
Piše: Ćamil Duraković Ovog puta su zablokirali put, čisto da se pošalje poruka. Spremni su. Vježbe policije RS-a više...
Piše: Ćamil Duraković Noćas nisam mogao spavati. Razmišljao sam o Banjoj Luci . Zapravo, razmišljao sam o nama, našoj...
Načelnik Opštine Srebrenica piše o tome kako je preživio marš smrti, zašto se vratio u Srebrenicu, te šta znači presuda Karadžiću.
Oglasi