Božidar Andrejić

Božidar Andrejić je radio u Omladinskim novinama, čiji je bio i glavni urednik, potom kao urednik u Borbi i Našoj borbi. Jedan je od osnivača i prvi direktor dnevnika Danas. Bio je član Predsjedništva Udruženja novinara Srbije i jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Siniša Mali
Bagatelisanje stvarnosti u Srbiji ima za cilj da zasjeni važnije afere, koje se pritom također obesmišljavaju ruganjem.
Aleksandar Vučić je u maniri grofa Potemkina stigao na jug Srbije gdje su, njemu u čast, nikle 'nove fasade'...
Izgleda da je ʽdarodavacʼ imena priznanju, sam Sveti Sava, ispao manje značajan od ʽprimaocaʼ ordena Aleksandra Vučića.
Srbija je postala ekstremno,do neprijateljstva podijeljeno drušvo.
Evropa i SAD žele da se izbjegne bojkot i poveća legitimitet buduće skupštine za ʽtrećiʼ, kosovski dijalog.
Potcijenjena je politička važnost izbornog uspjeha Srpske desnice u Medveđi koji je veći od težine ove opštine.
Oglasi