Božidar Andrejić

Božidar Andrejić je radio u Omladinskim novinama, čiji je bio i glavni urednik, potom kao urednik u Borbi i Našoj borbi. Jedan je od osnivača i prvi direktor dnevnika Danas. Bio je član Predsjedništva Udruženja novinara Srbije i jedan je od osnivača Nezavisnog udruženja novinara Srbije.

Glavni inspirator 'desnih skretanja' jest ministar odbrane Aleksandar Vulin, čegevarist i tobožnji ljevičar...
Izjašnjavanje Katalonaca prvog oktobarskog dana praćeno je u Srbiji s dužnom, pa i povećanom pažnjom.
Piše: Božidar Andrejić - Nakon Osme sjednice prestaje postojati život, ako ne dobar, a ono uredan.
Pitanje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu prvi put je otvorio Arsenije III Čarnojević, a aktualizirao Vuk Drašković.
U Srbiji se zapaža paradoksalan manir,svaka skepsa prema Evropskoj uniji predstavlja kao motivacija za euroentuzijazam.
Nakon prijedloga za kačenje Vučićeve slike po vojnim kancelarijama, Vulin traži da vrhovni komandant daje zadatke vladi.
Oglasi