Boris Varga

Boris Varga je novinar, publicista i nezavisni analitičar. Magistrirao je međunarodno novinarstvo u Lavovu (Ukrajina) i doktorirao na savremenim političkim sistemima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sfera njegovih interesovanja su tranzicione bivše socijalističke republike evroazijskog regiona. 

D
U fokusu moraju ostati antifašističke vrijednosti, fer i slobodni izbori, slobodni mediji, suočavanje s prošlošću.
Kosovo je glavni ključ dolaska i odlaska sa vlasti svih srpskih lidera - od Slobodana Miloševića do Aleksandra Vučića.
Ruski predsjednik Vladimir Vladimirovič uvijek u Srbiju donosi ono što njen nacionalistički dio želi čuti.
Stvara se jedna nova realnost: etničko zbijanje redova, priprema za nova humana preseljenja i indirektan poziv za rat.
Otvoreno negiranje ili nelagodno prećutkivanje genocida počinjenog u Srebrenici kontinuitet je svih vlasti u Beogradu.
U 21. vijeku niko nema pravo nekoj državi određivati da li će postati članica Evropske unije, posebno ne Rusija.
Oglasi