Boris Varga

Boris Varga je novinar, publicista i nezavisni analitičar. Magistrirao je međunarodno novinarstvo u Lavovu (Ukrajina) i doktorirao na savremenim političkim sistemima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sfera njegovih interesovanja su tranzicione bivše socijalističke republike evroazijskog regiona. 

Cilj svakog srpskog nacionalista u Vojvodini jest dekonstrukcija autonomije.
Zna li uopće Srbija šta je ruska politika? Šta to znači imati posla sa Rusijom? Ne zna.
Napeta situacija u Evropi za Rusiju je neka vrsta Jalte, koja crta granice podjele utjecaja između Brisela i Moskve.
Piše: Boris Varga - Gepek je bio pun knjiga, kao što je bila glava puna briga sekretarice koja je držala vrata dok sam...
Od atentata na Zorana Đinđića sve vlade Srbije su pomalo otvarale vrata Rusiji.
Saradnja Republike Srpske i separatističkih kavkaskih republika predstavlja provokaciju upućenu Zapadu i narodima BiH.
Oglasi