Boris Varga

Boris Varga je novinar, publicista i nezavisni analitičar. Magistrirao je međunarodno novinarstvo u Lavovu (Ukrajina) i doktorirao na savremenim političkim sistemima na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Sfera njegovih interesovanja su tranzicione bivše socijalističke republike evroazijskog regiona. 

Kadgod je neko htio da se ujedini sa Srbijom, nije prošao dobro, upozorava profesor Dragan Veselinov.
Nacionalizam i historijski revizionizam u Ukrajini sve više postaje prepreka Kijevu u euroatlantskim intergacijama.
Poslije Republike Srpske, Vojvodina postaje najveći doseg velikosrpske politike.
Poučeni slučajem Kipra, EU bi zbog etničkih tenzija i prijetnji od podjela mogla staviti rampu za dezintegrisano Kosovo.
Jedno je sigurno: ovo nije novi Hladni rat nego produžetak onog starog.
Bilo koji nacionalizam prethodnica je fašizma, a do 'većinskog' srpskog stiže se na razne načine...
Oglasi