Boris Cigler

Boris Cigler

Boris Cigler

Boris Cigler je direktor i vlasnik konsultantske agencije Otto Ziegler sa uredom u Sarajevu i Amsterdamu. Dobitnik je Netherlands Fellowship Program stipendije Kraljevine Holandije, te je na Univerzitetu u Amsterdamu završio magistarski studij iz međunarodne ekonomije. Posljednje četiri godine živi i radi na relaciji Sarajevo -  Amsterdam.

Piše: Boris Cigler Neefikasne društvene sisteme, ekonomije sa visokom stopom korupcije, karakterišu visoke stope...
Doznake novca iz dijaspore su jedan od najbitnijih prihoda BiH, koja taj potencijal ne zna ili ne želi iskoristiti.
Sistem je tako i napravljen – da svi mogu krasti i varati sistem, samo što oni na vrhu piramide mogu krasti najviše.
Pendžer i ples na terasi hotela Evrope je prošlost. Ovo je sadašnjost i budućnost, stoga lajkanjem do ljubavi.
Piše: Boris Cigler Kada sam bio dijete odlazak na more bio je avantura. Avantura i vrlo zahtjevan porodični poduhvat u...
Piše: Boris Cigler Putovati iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo uvijek je izazov i avantura, bilo da se krećeš kopnom...
Piše: Boris Cigler Šta je to što neko društvo ima, a drugo nema, presudni faktor uspjeha ili neuspjeha društva, boljeg...
Oglasi