Besim Spahić

Besim Spahić je redovni profesor na studiju komunikologije Fakulteta političkih nauka i na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Predavao je na redovnom i postdiplomskom studiju Izborni marketing i napisao nekoliko knjiga o toj temi.

Pad HDZ-a je najpogubniji za bosansko-hercegovački HDZ, a ulaskom Hrvatske u Evropu ova država će sve manje biti ikakav...
Oglasi