Definicija siromašnih osoba: To su ljudi kojima treba previše jer nikada nisu zadovoljni, kaže predsjednik Urugvaja.
Zloupotreba moći nije jedini faktor koji komplicira situaciju kada je u pitanju američka upotreba vojne moći.
Diskriminacija afričkih migranata u Izraelu traje uz odobrenje države, dok međunarodni mediji ne dižu glas.
Surovo postupanje sa zatvorenicima u logoru na Kubi intenzivira antiameričke osjećaje.
Washington je zabrinut zbog navodnog jačanja iranskog utjecaja u Latinskoj Americi
SAD je poznat po tome da izbjegava definirati vojne udare onda kada su u suprotnosti sa njenim interesima.
Oglasi