Azra Berbić

Azra Berbić je diplomirala pravo na Univerzitetu u Zenici. Dugogodišnja je aktivistkinja, dopisnica časopisa Preventeen. Aktivna je u organizacijama Oštra Nula iz Banje Luke i Narko Ne iz Sarajeva.

Piše: Azra Berbić - Rudari su bili, jesu i ostat će oni koji održavaju rudnike i gradove živima.
Na cestama Bosne i Hercegovine dnevno se dogodi više od 100 saobraćajnih nesreća; svakodnevno neko smrtno strada.
Maturski, seminarski, diplomski, magistarski rad i doktorska disertacija u BiH se može kupiti preko društvenih mreža.
Nasilje, Žena
Piše: Azra Berbić - Gotovo polovina žena u BiH doživjela je neki oblik nasilja nakon 15. godine života.
Oglasi