Pored ovoliko dobrih namjera Povelje o jedinstvenom srpskom kulturnom prostoru čovjek bi poželio da evakuiše porodicu.
Kad Crna Gora postane pravna država, bezakonje će prestati biti dostupno za puk, bit će rezervisano za investitore.
Od raskida sa Milševićem DPS je izgledao modernije od opozicije koja je bila našminkana bojama velikosrpske ideologije.
Četvrtini zaposlenih u Crnoj Gori konkurencija su mašine, koje su jeftinije, nemaju sindikat, niti radnička prava.
Otkud u društvu koje je zasnovano na čojstvu i junaštvu, u kojem je obraz vrhovna vrijednost, toliko kriminalaca?
Sa gnušanjem odbijam biti dio takve pravde, takvog mira i takve civilizacije.
Oglasi