Amer Obradović

Amer Obradović rođen je 1976. u Stocu. Školovao se u Švicarskoj, u Sarajevu završio Filozofski fakultet i Visoku školu novinarstva. Radio kao novinar i urednik u magazinu Dani. Radi u odnosima sa javnošću.

Svakog 11. jula probudi se i intenzivan odnos prema prošlosti, često baziran na narativima u službi političkih pozicija.
Oglasi