Alen Zečević

Alen Zečević je magistar historije. Autor je brojnih naučnih radova objavljenih u stručnim časopisima u regiji, novinama i drugim publikacijama. Učesnik je nekoliko naučnih skupova i konferencija.

Piše: Alen Zečević - Godine 1737. na bosanskim granicama ponovo su se pojavili vojnici Habsburške Monarhije.
Piše: Alen Zečević - Živimo sa drugim nemuslimanskim građanima u našoj domovini, s kojima smo se izrodili i s kojima...
Prošle su 34 godine od kada je umro Emerik Blum, gradonačelnik Sarajeva i višegodišnji direktor Energoinvesta, čovjek...
Piše: Alen Zečević - Prije više od pola vijeka, na danjašnji dan, tihom kakanjskom čaršijom odjeknula je eksplozija.
Marija Kotromanić
Piše: Alen Zečević - Ispod površine raskošnog života živjela je snom o domovini kojoj nikad nije bila princeza kakvom...
Piše: Alen Zečević - Sa dušom se rastao, po svemu sudeći u pedeset i trećoj godini, 10. marta 1391. godine, ostavivši...
Oglasi