Alaina E. Roberts

Alaina E. Roberts je docentica na predmetu historija na Univerzitetu u Pittsburghu.

Saga o Elizabeth Warren pokrenula je brojna pitanja u SAD-u, ali ne ona prava.
Oglasi