Akiva Eldar

Akiva Eldar je iskusni kolumnista za Israel Pulse, ogranak Al-Monitora.

Izraelski premijer je uspio iskoristiti sve i jedan isti stari trik kada je njegov reizbor bio u opasnosti.
Oglasi