Aida Hrnjić

Aida Hrnjić diplomirani je politolog. Iako joj je profesionalni angažman uvijek išao "drugim putem", pisanjem se bavila iz ljubavi. Pisala je za sarajevske Večernje novine, a kasnije za magazine i žurnale. Danas, kaže, piše iz vlastitog unutrašnjeg protesta prema društvu neosjetljivom na socijalne, etničke, klasne, rasne i sve druge podjele.

Aida Hrnjić - Koliko brača i sestre djece s poteškoćama u razvoju ostaju 'po strani' znaju oni najbolje.
Piše: Aida Hrnjić Igra bilijara mog sina bez ikakvih pravila podsjeti me na 'partiju' između nas roditelja djece sa...
Aida Hrnjić - Tamara Markulj boluje od rijetke bolesti 'Drawet Syndrome' i jedna je od dvije osobe u BiH s tom bolešću.
Piše: Aida Hrnjić - Dođe mi da uzmem dijete za ruku i odvedem ga nasred sjednice Vlade i tamo ga ostavim neko vrijeme,...
Piše: Aida Hrnjić - Nauka mora biti iznad nadriljekarstva, baš kao i prihvatanje istine o stanju djeteta.
Piše: Aida Hrnjić Dok svaki 'normalan' roditelj sprema svoje dijete u drugo polugodište, ja tupo gledam dječiji ruksak...
Oglasi