Aida Hrnjić

Aida Hrnjić diplomirani je politolog. Iako joj je profesionalni angažman uvijek išao "drugim putem", pisanjem se bavila iz ljubavi. Pisala je za sarajevske Večernje novine, a kasnije za magazine i žurnale. Danas, kaže, piše iz vlastitog unutrašnjeg protesta prema društvu neosjetljivom na socijalne, etničke, klasne, rasne i sve druge podjele.

Prejaka svjetla, preglasna muzika, žamor razgovora... pa i meni nije baš ugodno, mogu samo da zamislim kako je njemu.
Aida Hrnjić - Djeca sa poteškoćama i osobe sa invaliditetom neka čekaju oktobar pa kad dođu neki novi ljudi reći će nam...
Dječak, Lopta, Nogomet
Piše: Aida Hrnjić - Sin je od mene načinio puno bolju osobu nego li sam to prije bila.
Piše: Aida Hrnjić - Edina Zahirović, samohrana majka petogodišnjeg dječaka Afana, odlučila je prodati bubreg da bi...
Piše: Aida Hrnjić - Ako je namjena reproduktivnih tehnologija dizajniranje novih generacija, znači li to da tako možemo...
Piše: Aida Hrnjić - Svi u školi su znali šta se desilo, ali niko nije poduzeo ništa dok majka nije sutradan otišla u...
Oglasi