Aida Hrnjić

Aida Hrnjić diplomirani je politolog. Iako joj je profesionalni angažman uvijek išao "drugim putem", pisanjem se bavila iz ljubavi. Pisala je za sarajevske Večernje novine, a kasnije za magazine i žurnale. Danas, kaže, piše iz vlastitog unutrašnjeg protesta prema društvu neosjetljivom na socijalne, etničke, klasne, rasne i sve druge podjele.

Piše: Aida Hrnjić - Ako je namjena reproduktivnih tehnologija dizajniranje novih generacija, znači li to da tako možemo...
Piše: Aida Hrnjić - Svi u školi su znali šta se desilo, ali niko nije poduzeo ništa dok majka nije sutradan otišla u...
Aida Hrnjić - Koliko brača i sestre djece s poteškoćama u razvoju ostaju 'po strani' znaju oni najbolje.
Piše: Aida Hrnjić Igra bilijara mog sina bez ikakvih pravila podsjeti me na 'partiju' između nas roditelja djece sa...
Aida Hrnjić - Tamara Markulj boluje od rijetke bolesti 'Drawet Syndrome' i jedna je od dvije osobe u BiH s tom bolešću.
Piše: Aida Hrnjić - Dođe mi da uzmem dijete za ruku i odvedem ga nasred sjednice Vlade i tamo ga ostavim neko vrijeme,...
Oglasi