Aida Hrnjić

Aida Hrnjić diplomirani je politolog. Iako joj je profesionalni angažman uvijek išao "drugim putem", pisanjem se bavila iz ljubavi. Pisala je za sarajevske Večernje novine, a kasnije za magazine i žurnale. Danas, kaže, piše iz vlastitog unutrašnjeg protesta prema društvu neosjetljivom na socijalne, etničke, klasne, rasne i sve druge podjele.

Piše: Aida Hrnjić - Pobijediti samog sebe je izazov života za sve nas.
Piše: Aida Hrnjić - Praksa je velikog broja javnih ličnosti da ljude zovu retardima, autističnim, mongoloidnima.
Piše: Aida Hrnjić - Širom svijeta je vrijeme proslave života, ljubavi i mira, osim u Bosni i Hercegovini, gdje se slave...
Piše: Aida Hrnjić - Onemogućen im je pristup zdravstvu, socijalnoj brizi i obrazovanju u više segmenata.
Piše: Aida Hrnjić - Ambulanta je bila i otvorena i odlično radila, ali nakon samo godinu je zatvorena i naša djeca...
Piše: Aida Hrnjić Javnost je zgrožena čime su političari u kampanji bili spremni poslužiti se da dođu do svog cilja.
Oglasi