Ahmed Hrustanović

Ahmed Hrustanović, rođeni Srebreničanin. Živi i radi u Srebrenici. Svršenik Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Dopisnik za IIN Preporod. 

Piše: Ahmed Hrustanović - Muzej je pravi i istinit dokaz i poklon Srebrenici i državi Bosni i Hercegovini na ovaj...
Piše: Ahmed Hrustanović Djeca koja su imala oca na prste jedne ruke su se mogla nabrojati.
Piše: Ahmed Hrustanović Bošnjaci se boje za svoju budućnost i nadaju se da će razum nadvladati privremene strasti inata...
Piše: Ahmed Hrustanović - Gostiju nema, turista nema, novinara nema, dijaspore nema, domaćeg stanovništva skoro da i...
Osvanula je 2017. godina, 22. godina od završetka rata i počinjena genocida. Toliko zla je naneseno ovoj našoj...
Piše: Ahmed Hrustanović Ma kakva vlast došla ili prošla, nije i ne mari za ljude u Srebrenici.
Oglasi