Ahmed Hrustanović

Ahmed Hrustanović, rođeni Srebreničanin. Živi i radi u Srebrenici. Svršenik Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Dopisnik za IIN Preporod. 

Piše: Ahmed Hrustanović - Imala je Hađira punu kuću sreće, ali sada više nikoga nema pored sebe.
Jedino što je od mog babe ostalo su brojna pisma koja nam je slao iz zaštićene zone UN-a Srebrenica i dvije fotografije.
Piše: Ahmed Hrustanović - Dječak je došao poderanih čarapa u džamiju i nije htio ući dok efendija nije poderao svoje...
Nana Fata je heroj kao i njeni preci Orlovići, koji su stotinama godina Konjević Polje čuvali i branili od nepravdi.
Koliko je ljudsko srce jako da iznova pretrpi svu bol, ništa manju nego onu 1995.
Piše: Ahmed Hrustanović - Brojna su spomen obilježja po bošnjačkim selima, a ni na jednom ne stoji da je zločin...
Oglasi