Adriana Kuči

Adriana Kuči je novinarka koja trenutno živi u Sloveniji, a prije toga je nekoliko godina živjela na Bliskom istoku. Zaposlena je u izdavačkoj kući Nobis.

Sada su krizna vremena, zato je i muzika takva. Muzika za zabavu. Muzika za oči.
Bračni par opisuje život u prijestolnici Sirije, i zašto se nakon kratkog puta do Evrope, uvijek odluče vratiti kući, u rat.
Oglasi