Adeel Malik

Adeel Malik je saradnik na ekonomiji muslimanskih društava na Univerzitetu Oxford i istraživač ekonomije je St Peters College, Oxford.

Diverzifikacija bliskoistočnih ekonomija više je politički nego ekonomski izazov.
Oglasi