Abdul Latif Mohamed Saeed

Abdul Latif Mohamed Saeed je akademik i politički analitičar iz Sudana.

Izrael pažljivo prati ekonomski razvoj država ovog kontinenta koji bilježi značajan rast tokom posljednjih godina.
Oglasi