Gradovi u rukama Irana

Na koji način Arapi mogu povratiti dio svoje moći kako bi mogli parirati iranskoj sili?

Firas Abu Hilal

Strani borci: kome strani?

Strah da će ih neko smatrati nesposobnim tjera zapadne vlade da povećaju potencijalnu prijetnju od stranih boraca.

Afzal Ashraf