Izrael gubi kompas

Netanyahu je povlačenje Yaalona iskoristio kao priliku da formira najdesniju vladu u historiji Izraela.

Boško Jakšić