Psihološki rat za Mosul je počeo

Zašto Amerikanci, uz toliko detalja, ISIL-u šalju signale kada će krenuti u bitku koja bi mogla biti ključna?

komentator beogradskog dnevnog lista Politika.

Boško Jakšić