Oglasi

TEHNOLOGIJA

Twitter
Kompanija zabranjuje sve vidove političkog oglašavanja, jer bi domet tih poruka 'trebao biti zaslužen, a ne kupljen'...
NSA Group je putem aplikacije ove društvene platforme u 20 zemalja špijunirala 1.400 osoba, među kojima 100 novinara.
Vjeruje se da Moskva na zavisnost od IT sektora sa Zapada gleda kao na svoju slabost koju druge nacije mogu iskoristiti.
Internet
Više od polovine Rusa spremno je preći na ruske platforme da se ubrza razvoj domaćeg tržišta i otvore nova radna mjesta.
Nebeskom tijelu u Sunčevoj orbiti je oduzet status planete 2006. godine, kada je klasificiran kao 'patuljasta planeta'...
Naučnik Abdus Salam je većinom ignorisan u Pakistanu jer je bio Ahmedi musliman.

Izdvojeni Video

Naučnici iz cijelog svijeta jednoglasno su izglasali novu definiciju kilograma. Na Generalnoj konferenciji utega i mjera u
UN-ova organizacija Svjetski program za hranu pozvala je na hitnu dostavu humanitarne pomoći Somalcima pogođenima sušom.

Fotogalerija

Pogled na daleke svjetove

Današnji teleskopi nam omogućavaju da promatramo svemir gotovo do trenutka njegovog samog rađanja