Željeznice FBiH u gubicima, bez većeg interesa za ulaganje