Zekić: Vlast USK-a će ograničiti kretanje migranata van prihvatnih centara