Vlada SAD želi unaprijediti automobilsku tehnologiju