Tuniški ribar ukopava tijela utopljenih libijskih migranata