Trudeau i Trump će razgovarati o zajedničkim interesima