Tri dana iznošenja argumenata u suđenju o Trumpovom opozivu