Suljagić: U ime generacije koja je preživjela Vasića, mogu reći da ga čekamo