Sportski praznik koji je Turkmenistan godinama čekao