Smiljanić o porukama sa proslave 9. januara u Banjoj Luci