Skup muslimanskih i jevrejskih studenata u Sarajevu