Šarić sa GP Maljevac: Mirna situacija bez incidenata