Salvini u Libiji, Tripoli ne želi izbjegličke kampove