Rusija na svjetskoj pozornici i Putin kao ʽdoživotni vladarʼ