Radioaktivni otpad u Sarajevu, sanacija i dalje na čekanju