Puljić o reakcijama na pristupanje Crne Gore NATO-u