Prvi maj u svijetu obilježen masovnim demonstracijama