Propitivanje moratorija na kredite u Crnoj Gori, saslušan guverner Centralne banke