Petronijević: Politika dobrodošlice prema izbjeglicama više ne postoji