Petar Bor o konstituiranju Gradskog vijeća Vukovara